Zondag 14/7 gesloten!

jaarlijks verlof

20/7-12/8

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de particuliere klant die een overeenkomst afsluit met de ondernemer
Ondernemer: Bloemen D’hondt

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Bart D’hondt
Tevens handelend onder de naam: Bloemen D’hondt

Registratieadres:
Bloemen D‘hondt
Wijnstraat 83
9600 Ronse
België

Telefoonnummer: 055/21.84.97
E-mailadres: dhondtbloemen@telenet.be

Bereikbaarheid:
Dinsdag tot zaterdag: 09.00 uur tot 18:00 uur
Zondag: 09:00 uur tot 13:00 uur

Telefonisch bereikbaar:
Dinsdag tot zaterdag: 09.00 uur tot 18:00 uur
Zondag: 09:00 uur tot 13:00 uur

Artikel 3 – Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, bijbehorende prijzen, kosten en handelingen die dienen te worden verricht. De prijs is inclusief belastingen. Foto’s van het aanbod van verse snijbloemen, boeketten, bloemstukken en planten zijn louter ter illustratie. Onze floristen zullen steeds een zo gelijkaardig product proberen samen te stellen, als geïllustreerd op onze website. Bloemen D’hondt garandeert echter nooit de exacte samenstelling van boekketen zoals weergeven op de website.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod aanvaart, wordt de overeenkomst direct door de ondernemer online bevestigd. Na afronding van de bestelling ontvangt de consument een orderbevestiging die direct op de website zichtbaar is. Deze bevestiging wordt tevens per e-mail vlak na de bestelling verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Indien deze e-mail niet ontvangen is, kan de consument de klantenservice contacteren voor meer informatie. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

De consument kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering, en dit steeds binnen onze kantooruren. annulatie is slecht geldig na onze bevestiging.  Hierna kan indien de bloemist reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien onjuiste of onvolledige adresgegevens zijn opgegeven (tijdstip uitvaart, patiënt ontslagen uit ziekenhuis, etc).

Het boeket dat geleverd wordt kan afwijken van de afbeelding op de website. (i.v.m. beschikbaarheid, seizoen, variërende bloemenprijzen en het feit dat bloemen een natuurproduct betreft)

Artikel 6 – De prijs
De prijzen getoond op de website staan in verhouding tot de  foto’s van het desbetreffende product.  Prijzen zijn inclusief 6% of 21% BTW en binnen België wordt maximum €15 aan servicekosten en leveringskosten toegevoegd. Bijproducten zoals vazen, kaartjes, cellofaan, teddyberen, chocolade en andere accessoires worden gerekend met 21% BTW. Buiten België variëren kosten van producten en levering. Prijzen kunnen naargelang het seizoen, beschikbaarheid en de leveringsregio sterk variëren. Om deze reden wordt de levering naar het product afgebeeld op het fotomateriaal niet gegarandeerd.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. In geval van variërende prijzen (door schommelingen op de financiële markt, bloemenprijzen verschillend per seizoen of invloeden waar de ondernemer geen invloed op heeft) wordt dit tijdig bij het aanbod vermeld. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Bloemen D’hondt behoudt zich het recht om geldigheidsdata van eventuele kortingscodes en e-vouchers aan te passen. De consument en houder van een cadeaubon of e-voucher is zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging. E-vouchers en kortingscodes zijn te gebruiken op de website tijdens het bestelproces bij stap  (betaling). In geval van problemen kan de consument te allen tijde contact opnemen met de ondernemer om navraag te doen.
Bedrog, pogingen tot bedrog of bedrieglijke bestellingen zullen altijd aan de politie ter plaatse en autoriteiten worden doorgegeven.

Artikel 7 – Levering en uitvoering
Alle boeketten, bloemstukken en plantenarrangementen zijn gemaakt door professionele bloemisten. De bloemist zal te allen tijde een product produceren dat zo gelijk mogelijk is aan het gevraagde product. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal een zo gelijkwaardig mogelijk product geleverd worden.

Bijproducten (zoals o.a. chocolade, wijn of champagne, vaas, cellofaan, teddyberen, fruitmanden,etc..) kunnen verschillen van de foto. De bloemist zal een kwaliteitsproduct selecteren, waarbij het merk afhangt van de beschikbaarheid bij de desbetreffende bloemist. Het merk en het product kan mogelijk verschillen, tenzij expliciet aangegeven in de productomschrijving.
Op het meeste beeldmateriaal worden bloemen in bloei getoond. Bloemen zijn een natuurproduct en zullen vers geleverd worden. Het is mogelijk dat bloemen in knop geleverd worden, om versheid te garanderen. Het feit dat het boeket in dit geval afwijkt van de foto is niet negatief, maar een garantie van versheid voor een zo lang mogelijke periode.
Bestellingen die op werkdagen voor 14:00 uur geplaatst en door Bloemen D’hondt. bevestigd zijn kunnen dezelfde werkdag geleverd worden in België. Bloemen D’hondt doet er alles aan deze same day delivery optie correct uit te voeren, doch garandeert Bloemen D’hondt nooit de gekozen leverdatum, in geval dat een same day delivery niet uit gevoerd kan worden, zal de klant steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden en de eventuele meerprijs terugbetaald worden.” Voor internationale bestellingen dient de bestelling minstens 48 uur op voorhand te zijn doorgegeven om levering te kunnen garanderen. Indien later dan deze tijdstippen besteld wordt, kan levering dezelfde dag niet meer gegarandeerd worden, maar zal de levering zo spoedig mogelijk nadien plaatsvinden.

Bloemen D’hondt garandeert geen leveringen op zon-en  feestdagen. De bloemist heeft het recht om bestellingen voor feestdagen op de dag ervoor of de eerstvolgende dag erna te leveren. Het Bloemen D’hondt kantoor is tevens gesloten op zon- en feestdagen en zal desbetreffende opmerkingen alleen gedurende werkdagen afhandelen. Bestellingen die geplaatst worden tijdens sluiting van het kantoor (bijvoorbeeld na 17:00 uur) worden niet behandeld.. Bloemen D’hondt garandeert geen leveringstijdstippen. Bestellingen voor rouw- en bruidswerk dienen minstens 1 werkdag op voorhand te worden doorgegeven om een correcte aflevering te kunnen garanderen.
Wegens overmacht (extreme weersomstandigheden, stakingen, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid ontvanger, storing op internetservers of telefoon) kan de leverdatum afwijken van de opgegeven datum. De consument staat in dit geval in het recht om de bestelling kosteloos te annuleren of een andere leveringsdatum uit te kiezen.
De consument heeft tijdens het bestellen de mogelijkheid om aan te geven of de bloemist – in geval van afwezigheid van de ontvanger – het product bij de buren kan afleveren of voor de deur mag achterlaten. Deze leveropties zijn slechts richtlijnen, die de bloemist naar eigen inschatting wel of niet zal toepassen. Indien het product – in geval van afwezigheid – voor de deur is achtergelaten is  Bloemen D’hondt niet verantwoordelijk voor diefstal.
Voor meer informatie, neem aub contact op met onze klantenservice via email  dhondtbloemen@telenet.be
In verband met beschikbaarheid en hogere bloemenprijzen rond Moederdag, Kerst en Valentijnsdag kan het geleverde product enigszins verschillen van de foto. Onze bloemisten zullen hun uiterste best doen om zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen. Wegens drukte garanderen wij geen leveringen op specifieke tijdstippen.
Bloemen D’hondt levert wereldwijd orders dankzij haar uitgebreid netwerk van bloemisten verspreid over de hele wereld (Interflora). Echter, Bloemen D’hondt garandeert geen 100% wereldwijde dekking. Nationale en Internationale orders worden met hoge uitzondering gecanceld indien de lokale bloemist aangeeft niet in staat te zijn om te leveren op de desbetreffende locatie in verband met bereikbaarheid of indien de lokale bloemist het order niet kan uitvoeren wegen onvoldoende voorraad van een betreffend vers product. Een dergelijk geval betreft onmacht vanuit Bloemen D’hondt In overleg wordt het bedrag (de originele bezorgkosten en het bedrag van het product) gerestitueerd of het bestelde product alsnog verstuurd naar een andere locatie.

Artikel 8 – Betaling
Online betalingen kunnen voltooid worden via Bancontact, credit card (Mastercard, VISA,…) . De servicekosten worden beide bij de productwaarde opgeteld. De leverings- en servicekosten worden beide bij de productwaarde opgeteld. Alle betalingen worden via een beveiligd betaalsysteem afgerond. Consumenten dienen 18 jaar of ouder te zijn om bestellingen te mogen plaatsen.

Artikel 9 – Klachtenregeling
Klachten betreffende niet-leveringen dienen binnen een termijn van 7 dagen kenbaar te worden gemaakt. Andere klachten dienen binnen 2 dagen kenbaar te worden gemaakt. Consumenten dienen klachten door te geven aan de ondernemer schriftelijk per e-mail (dhondtbloemen@telenet.be) . Bloemen D’hondt zal binnen 7 werkdagen reageren op klachten. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 – Geschillen
Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
Enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde zijn hiervoor bevoegd.

Artikel 11 – Restitutiebeleid
1. Management onderzoekt of restitutie van aankoopbedrag plaatsvindt.
2. Beschadigde of verkeerd geleverde producten
Gezien de relatief korte houdbaarheid van de producten, wordt u geadviseerd om uw klachten binnen een dag vanaf bezorgdatum in te dienen.. Als de bezorgde bloemen zijn beschadigd, dood zijn of binnen 3 dagen slap hangen, neem dan een foto van het product en stuur het naar Bloemen D’hondt of ga met het boeket terug naar de bloemist die het boeket heeft geleverd. In overleg en na onderzoek door de bloemist worden de bloemen zonder bijbetaling vervangen. Contactgegevens van Bloemen D’hondt zijn te vinden op de contactpagina.
Een restitutie  wordt enkel maar betaald als er geen vervanging van het product mogelijk is.
3. Verkeerde product geleverd
Als er een ander product is geleverd dan is besteld, neem dan contact op met de klantenservice van Bloemen D’hondt. In overleg wordt het bedrag (de originele bezorgkosten en het bedrag van het product) gerestitueerd of het bestelde product alsnog verstuurd.
4.Onuitgevoerde levering wegens incorrecte bezorg/factuur gegevens. Het is steeds de eindverantwoordelijkheid van de klant, Bloemen D’hondt te voorzien van correcte bezorg/facturatie gegevens.Indien een levering hierdoor niet kan plaatsvinden zal de klant geen geen recht op restitutie kunnen bekomen. En nieuwe leverpoging zal aangeboden worden mits het betalen van nieuwe bezorgkosten.

Artikel 12 – Privacy
Bloemen D’hondt behandelt alle klanteninformatie confidentieel. Bloemen D’hondt zal onder geen beding zonder nadrukkelijke toestemming van de consument, vertrouwelijke gegevens doorgeven aan derden. Voor meer informatie, lees onze Regels voor Privacy.
Bloemen D’hondt verstuurt regelmatig een nieuwsbrief via de e-mail. Als de consument een bestelling plaatst of zich aanmeldt als vaste klant wordt ernaar gevraagd of deze email gewenst is. Indien de consument de e-mails niet langer wenst te ontvangen, kan hij zich te allen tijde afmelden.

Artikel 13 – Overige
Al het materiaal op de Bloemen D’hondt. websites valt onder Bloemen D’hondt copyright. Het gebruiken van fotomateriaal en plagiaat van teksten is – zonder de nadrukkelijke toestemming van Bloemen D’hondt. – verboden.
Bloemen D’hondt behoudt zich het recht om deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.